Cene vstopnic in abonmajev

Sedežni red

Prostor 1:     5. vrsta
Prostor 2:     3., 4., 6. in 7. vrsta
Prostor 3:     1., 2., 8., 9., 10., 11. in 12. vrsta  parterja ter 1. vrsta balkona
Prostor 4:     2., 3. in 4. vrsta balkona

 

Cene vstopnic v redni prodaji

Vstopnice Prostor 1 Prostor 2 Prostor 3 Prostor 4
Redna cena 20 15 14 10
20-odstotni popust 16 12 11 8
Premiere in gostujoče 23 17 16 12
Silvestrska predstava 28 21 20 14
Matineje 4 4 4 4

 

 V skladu s 13. točko 42. člena ZDDV-1 davek ni obračunan. Vse cene so v EUR.

Popusti pri nakupu vstopnic v redni prodaji

20-odstotni popust pri nakupu vstopnic za predstave lahko uveljavijo:

  • mladi do 26. leta in upokojenci (z dokazilom o statusu),
  • abonenti za izvenabonmajske in gostujoče predstave,
  • uporabniki kartice Active Slovenia (za eno vstopnico na predstavo),
  • člani knjižnega kluba Svet knjige in kluba National Geographic Slovenija (za eno vstopnico na predstavo; pri blagajni gledališča je treba predložiti osebni dokument in ustrezno člansko izkaznico ali potrdilo društva o plačani članarini za tekoče leto).

 

Skupinski ogled predstav:

• 5-odstotni popust pri nakupu nad 15 vstopnic (za eno predstavo),
• 10-odstotni popust pri nakupu nad 50 vstopnic (za eno predstavo).

 

Cenik abonmajev 

Abonmaji Prostor 1 Prostor 2 Prostor 3 Prostor 4
Redni abonma 80 60 56 40
Mladi do 26. leta 48 36 33,6 24
Upokojenci 56 42 39 28
Modri in Rumeni 72 54 50,5 36
Mladi do 26. leta 43,2 32,4 33,3 21,6
Upokojenci 50,4 37,8 35,35 25,2
Konto 55,5 55,5 55,5 55,5
Abonma Plus 18 13 12 9
Abonma Špica 30 30 30 30
Sobotna matineja 72 72 72 72

 

V skladu s 13. točko 42. člena ZDDV-1 davek ni obračunan. Vse cene so v EUR.

Popusti pri nakupu rednega abonmaja:

  • 20-odstotni popust za zaposlene v podjetjih in organizacijah, s katerimi ima Prešernovo gledališče Kranj sklenjeno pogodbo o sodelovanju,
  • 30-odstotni popust za upokojence (z dokazilom o statusu),
  • 40-odstotni popust za  mlade do 26. leta,
  • 50-odstotni popust za brezposelne (s potrdilom o statusu, ki ni staro več kot 30 dni),
  • 50-odstotni popust za vsakega tretjega in nadaljnjega družinskega člana (z istim stalnim bivališčem),
  • 50-odstotni popust pri nakupu abonmaja za vsakega dosedanjega abonenta, ki bo v gledališče pripeljal novega abonenta.

 

Popusti se ne seštevajo. Popusti na redne cene abonmajev ne veljajo za gostujoče predstave v okviru Abonmaja PLUS.

 

Abonma PLUS


Doplačilo za posamezno gostujočo izbirno predstavo v okviru abonmaja PLUS:

Prostor 1: 18 €               
Prostor 2: 13 €               
Prostor 3: 12 €               
Prostor 4: 9 €

Abonenti si lahko v okviru Abonmaja PLUS izberejo poljubno število dodatnih predstav (eno, dve, tri ali vse štiri) do zapolnitve prostih sedežev.

Pri predstavah Abonmaja PLUS sedežni red rednega abonmaja ne velja, temveč si ob vpisu izberete nov sedež.

 

Abonma ŠPICA – enotna cena 30€:

- abonma lahko kupijo le dijaki in študenti z ustreznim dokazilom (dijaki z dijaško izkaznico, študenti z indeksom ali študentsko izkaznico).

 

Popusti ne veljajo za premiere, silvestrsko predstavo, muzikale, otroške predstave in prireditve, katerih organizator ni Prešernovo gledališče Kranj. Popusti se med seboj ne seštevajo. Popusti na redne cene vstopnic ne veljajo za gostujoče predstave v okviru abonmaja Plus.

 

Brezplačne vstopnice

Za brezposelne

Prešernovo gledališče Kranj na pobudo Ministrstva za kulturo omogoča brezposelnim brezplačen ogled gledaliških predstav:

brezplačne vstopnice so na voljo pri blagajni gledališča uro pred predstavo, če so v dvorani prosti sedeži;
brezposelni prevzame vstopnice pri blagajni gledališča s potrdilom oz. odločbo Zavoda RS za zaposlovanje, ki izkazuje status brezposelne osebe, in osebnim dokumentom;
na blagajni vodimo pregled izdanih brezplačnih vstopnic za brezposelne, v katerem evidentiramo osebo, ki uveljavlja pravico do brezplačne vstopnice, z imenom in priimkom ter številko odločbe Zavoda RS za zaposlovanje;
brezplačnih vstopnic ni mogoče dobiti za premiere in silvestrsko predstavo;
brezplačnih vstopnic ni mogoče rezervirati;
pravico do brezplačne vstopnice imajo zgolj brezposelne osebe, ne pa tudi vzdrževani družinski člani.

Potrdilo o statusu brezposelne osebe izda Zavod RS za zaposlovanje in velja 30 dni, nato mora brezposelni pridobiti novo potrdilo.

 

Za člane Društva slovenskih režiserjev, Društva slovenskih dramskih umetnikov in Društva slovenskih gledaliških kritikov in teatrologov

Na pobudo omejenih društev Prešernovo gledališče Kranj njihovim članom omogoča brezplačen ogled predstav.

Brezplačne vstopnice so na voljo pri blagajni gledališča uro pred predstavo, če so v dvorani prosti sedeži.

Na blagajni vodimo pregled izdanih brezplačnih vstopnic za člane omenjenih društev, zato vas bo blagajničarka ob prevzemu brezplačne vstopnice evidentirala z imenom in priimkom ter članstvom društva.

 

Za invalide na invalidskem vozičku

Ogled predstav za invalide na invalidskem vozičku je brezplačen, spremljevalec vstopnico plača.

Priporočamo, da nas o obisku predhodno obvestite (blagajna 04/20 10 200), da lahko pravočasno uredimo dostop v gledališče. Spremljevalec naj ob prihodu na predstavo obvesti hostesno službo in ta bo z dvižno ploščadjo omogočila vstop.

Vljudno prosimo, da pridete na predstavo najmanj petnajst minut pred začetkom.

 

Brezplačne prireditve in predstave

V Prešernovem gledališču Kranj prirejamo tudi brezplačne prireditve in omogočamo brezplačen ogled nekaterih predstav. Prosimo, da si zanje prav tako zagotovite vstopnice pri blagajni gledališča, saj vam hostesna služba brez vstopnice ne more dovoliti vstopa v dvorano.