Kdo smo

Prešernovo gledališče Kranj

Uprava in tehnika

 

Mirjam Drnovšček
Direktorica
Telefon: + 386 (0)4 280 49 12
Telefon: + 386 (0)51 30 20 50
E-pošta: mirjam.drnovscek@pgk.si

 

Marinka Poštrak
Dramaturginja in vodja umetniškega oddelka
Telefon: + 386 (0)4 280 49 16
Telefon: + 386 (0)51 30 20 16
E-pošta: marinka.postrak@pgk.si

 

Milan Golob
Vodja trženja
Telefon: + 386 (0)4 280 49 18
Telefon: + 386 (0)51 30 20 18
E-pošta: info@pgk.si

 

Robert Kavčič
Koordinator programa in organizator kulturnih prireditev
Telefon: + 386 (0)4 280 49 13
Telefon: + 386 (0)51 30 20 12
E-pošta: robert.kavcic@pgk.si

 

Anja Pohlin
Računovodkinja
Telefon: +386 (04) 280 49 15
E-pošta: anja.pohlin@pgk.si

 

Gaja Kryštufek Gostiša
Poslovna sekretarka
Telefon: + 386 (0)4 280 49 00
Telefon: + 386 (0)51 30 20 11
E-pošta: pgk@pgk.si

 

Neja Grošelj
Blagajničarka
Telefon: + 386 (0)4 20 10 200
Telefon: + 386 31 30 20 08
E-pošta: blagajna@pgk.si

 

mag. Igor Berginc
Vodja tehnike in lučni mojster
Telefon: + 386 (0)51 30 20 19
E-pošta: igor.berginc@pgk.si

 

Matej Pajntar
Oblikovalec maske
Telefon: + 386 (0)41 616 016
E-pošta: matej.pajntar@siol.net

 

Bojana Fornazarič
Gaderoberka
Telefon: + 386 (0)4 280 49 00
E-pošta: pgk@pgk.si

 

Ciril Roblek
Inspicient in rekviziter
Telefon: + 386 (0)4 280 49 17
Telefon: + 386 (0)51 30 20 17
E-pošta: pgk@pgk.si

 

Jošt Cvikl
Inspicient in rekviziter
Telefon: + 386 (0)4 280 49 17
E-pošta: pgk@pgk.si

 

Bojan Hudernik
Lučni mojster 
Telefon: + 386 (0)4 280 49 00
Telefon: + 386 (0)51 30 20 88
E-pošta: pgk@pgk.si

 

Robert Obed
Tonski mojster 
Telefon: + 386 (0)4 280 49 00
E-pošta: pgk@pgk.si

 

Robert Rajgelj
Odrski tehnik
Telefon: + 386 (0)4 280 49 00
E-pošta: pgk@pgk.si

 

Simon Markelj
Odrski tehnik
Telefon: + 386 (0)4 280 49 00
E-pošta: pgk@pgk.si

 

Boštjan Marčun
Oskrbnik
Telefon: + 386 (0)4 280 49 00
E-pošta: pgk@pgk.si

 

Bojana Bajželj
Čistilka
Telefon: + 386 (0)4 280 49 00
E-pošta: pgk@pgk.si