Škrat, ki ni hotel biti zloben

Zaključna prireditev lutkovne delavnice CKD Kranj.

Uprizarja lutkovna skupina Čačka