Eva Pirnat

PISANO PLATNO, LJUBEZEN

Predstavitev knjige

Predstavitev knjige Eve Pirnat z naslovom Pisano platno, ljubezen.
Eva Pirnat je oseba z Downovim sindromom, ogromno pozitivne energije in velikim talentom. Knjiga s pomočjo katere Eva in njeni starši kronološko spremljajo Evino družbeno in kulturno udejstvovanje je polna zapisov in slikovnega materiala s številnih plesnih nastopov, ki jih je Eva izvedla v svoji dosedanji plesni karieri, v celotnem slovenskem prostoru ob najrazličnejših priložnostih, tudi tistih na najvišji državni ravni. V svojem plesnem repertoarju ima Eva več kot deset koreografij na klasično glasbo in več kot dvajset na moderno glasbo. S samostojnimi plesi nastopa tudi ob plesalcih plesnega kluba Kazino, Bolero in Urška.

Eva Pirnat