Rok Vilčnik rokgre

PEOPLE'S DEMOCRATIC CIRCUS SAKESHVILI/ LJUDSKI DEMOKRATIČNI CIRKUS SAKEŠVILI

Gledališka akademija Nissan nativ Acting Studio Jerusalem, Israel
Kdo smo, pravzaprav?

Gre za izredno iskriv in duhovit tekst, ki se nenehno poigrava z bralčevo/gledalčevo recepcijo in preobrača situacijo, ki jo ustvarjajo štiri dramske osebe, katerih identiteta se nenehno spreminja. Vendar pa pri celoti ne gre zgolj za burko, ki bi gradila le na situacijski komiki, ampak za luciden prikaz družbe in njenih oblastnih razmerij.

Že sam začetek spominja na našo polpreteklo zgodovino s pravkar umrlim diktatorjem ali pa številnimi sodobnimi primeri na področju nekdanje Sovjetske zveze, v Severni Koreji ipd. Ta resnobnost in enotnost družbe, ki jo sestavljajo sami brezbarvni Sakešviliji, pa nenehno poka po vseh šivih /…/.

Svet skuša oblast oz. razni ljubljeni vodje urediti po jasnih in striktnih pravilih, a življenje je vedno bolj kompleksno in izbere številne druge poti. In ravno v tem je njegova lepota, kar odlično prikaže tudi Ljudski demokratični cirkus Sakešvili.

Rok Vilčnik rokgre
90 min, brez odmora
Režiser, dramaturg, scenograf
Yonatan Esterkin
Asistent režiserja
EladMoses
Kostumografka
DaphnePeretz
Skladatelj
Omir Rosenblum
Koreografa
Noam Cohen, Tagel Eliyahu
Oblikovalec svetlobe
Shai Skiba
Igrajo
Avi Ofil
Avigail Harari
Elad Moses
NoamCohen
Omir Rosenblum
Tagel Eliyahu