Slavoj Žižek

TROJNO ŽIVLJENJE ANTIGONE

Kolikokrat ste si rekli, kako dobro bi bilo, če bi lahko zavrteli čas nazaj – in spremenili tok dogodkov?

Slavoj Žižek, nezadovoljen z vnaprejšnjo mitologizacijo Antigonine lastne geste pokopa bratovega trupla, je v svoji gledališki »vaji« kar dvakrat zaobrnil časovni potek starogrške drame, sofoklesove Antigone – in prišel do dveh poskusov spremembe družbenega reda v 20. stoletju: fašistične vladavine množice in komunistične vladavine razredne avantgarde.

Žalostna zgodba Antigone pa nas uči,

da tudi če se čudežno povrnemo v času,

da bi preobrnili potek dogodkov,

ki so privedli do tega razdejanja,

bi novi iztek utegnil po grozi in obupu

še prekositi starega.

Če se zato ob Žižkovem teatrskem poskusu upravičeno vprašamo, kaj tri filozofske ume s preloma stoletja, Badiouja, Negrija in Žižka, sili, da svojim filozofskim konceptom poiščejo telesa na odru in dajejo glasove v gledališču, tedaj nam njegova »etično-politična vaja« ponuja odgovor. Prav skozi premene različnih potekov in iztekov, časovne vrzeli in logične zanke se gledalcu zares razpre kompleksnost neke misli, ki nikoli ne pristaja na dano, temveč ji vsaka domnevna samoumevnost, pa naj zadeva še tako nedotakljivo svete, antologijske figure, pomeni le izziv za ponoven premislek in pogled s strani. Etika Žižkovega preizpraševanja ne trpi likov, ki v imenu izrekanja resnice drugim jemljejo besedo, politika Žižkovega odgovarjanja – in odgovornosti! – pa ne dovoljuje popreproščenih rešitev. Misliti družbene premene s Heglovo fenomenologijo duha in Lacanovo etiko psihoanalize, s filmi Kieslovskega in teatrom Brechta pomeni ugledati Antigono v luči, ki je morda ne dela za sublimno lepo, vsekakor pa za pretresljivo resnično. Ko se boste odločali, ali je težje biti antigonski disidentski upornik ali kreonski režimski vladar, boste kaj hitro ostali usodno sami. Če pa boste dobro prisluhnili zboru, boste morda zaslutili skupnost, ki jo veže vez, močnejša od usode. In potem, ko se pogasijo luči in glasovi potihnejo, kadar smo sami in se nič ne godi, nas nenadoma zadene življenja mrmranje. 

Stojan Pelko 

 

Slavoj Žižek
60 min, nima odmora
Režija
Matjaž Berger
Dramaturgija
Stojan Pelko in Andreja Kopač
Scenografija
Miran Mohar
Kostumografija
Peter Movrin in Metod Črešnar
Avtor glasbe
Peter Penko
Koreografija
Jana Menger
Igrajo
Petra Govc
Pavle Ravnohrib
Aleš Valič
Borut Veselko
Janez Hočevar
Klara Kastelec
Joseph Nzobandora
Jana Menger
Lana Voljč