Anton Tomaž Linhart

49. TSD - TA VESELI DAN ALI MATIČEK SE ŽENI

49. TSD – Tekmovalni program - SNG Drama Ljubljana
»Vaša gnada, samá sva - noč je - kdo nama brani?«

Linhartova komedija Ta veseli dan ali Matiček se ženi (1790) je slovensko dramatiko že v samem začetku vzpostavila kot avtonomno, jezikovno suvereno, problemsko premišljeno in duhovito zvrst, ki je imela poleg literarnih kvalitet še vse tiste kvalitete, ki jih potrebuje oder: prepričljive like, živ dialog, dramatičen zaplet in številne situacije, ki vključujejo uporabo prostora, scenografskih in drugih elementov klasičnega gledališča. 

Veliki poznavalec slovenske dramatike Taras Kermauner je zapisal, da nobena slovenska drama ni tako svobodna v obravnavanju telesa, spolnosti, resnice, pravice in etike kot prav Matiček, to paradigmatično delo socialnopolitičnega svobodnjaštva: »Matiček je drama radikalnega posmeha: vsemu, tudi sebi.«

Filozof Mladen Dolar pa meni, da je Linhart izkazal svojo neizmerno duhovno prostost s tem, da je vzel za model igre Beaumarchaisovo Figarovo svatbo (1781): »Težko si je predstavljati, kolikšna svoboda je bila potrebna za izbiro takega modela, kolikšno iztrganje iz zakotnih slovenskih razmer, lokalnih razmerij gospostva in hlapčevstva. Linhartova svoboda je bila v pripoznanju: ta model, ta francoski model, nabit s prekucuškimi socialnimi idejami in obetajoč drugačne čase, ta model je veljaven tudi tu, v teh pritlehnih kranjskih okoliščinah. Ta zgodba govori o tebi, ta historični trenutek je naš lastni historični trenutek. Ta gesla so naša gesla, ta čas je naš čas, in naloge, ki jih ta čas postavlja, so naše naloge. Ta model je v svoji univerzalni veljavi toliko slovenski kot francoski in toliko lahko slovenska samobitnost participira na univerzalnem občestvu tedanjega historičnega trenutka.«

 

 

Anton Tomaž Linhart
Premiera
21. 4. 2018
155 minut, z odmorom
Režija
Janusz Kica
Dramaturgija
Mojca Kranjc
Scenografija
Karin Fritz
Kostumografija
Bjanka Adžić Ursulov
Skladatelj
Kyrre Kvam
Oblikovalec svetlobe
Aleš Vrhovec
Lektor
Arko
Asistentka režiserja
Maša Pelko
Igrajo
Baron Naletel
Marko Mandić
Rozala, baronova gospa
Polona Juh
Matiček, vrtnar graščinski
Gregor Baković
Nežka, hišna
Nina Ivanišin
Tonček, študent na vakancah
Nik Škrlec
Zmešnjava, advokat na deželi
Igor Samobor
Žužek, kancelir graščinski
Ivo Ban
Budalo, kancelirjev šribar
Bojan Emeršič
Jerca, županova hči
Eva Jesenovec
Jaka, lakaj
Rok Vihar
Gašper, delavec
Zvone Hribar
Deklič
Sabina Kogovšek
Deklič
Lucija Harum/Mia Skrbinac