48.TSD - Sama pred obličjem smrti

Predstavitev knjige izbranih dram
Zbirka dram je izšla v decembru 2017 pri KUD Zrakogled Koper.

Sama pred obličjem smrti, tretja knjiga koprske pesnice in dramatičarke Vesne Furlanič Valentinčič, se izmika čvrsto določenemu žanrskemu kontekstu: bistvo tega pisanja je zabrisovanje mej, ki ločijo liriko od pripovedništva, poezijo od proze.

Knjiga Sama pred obličjem smrti ob posameznih pesmih prinaša najpomembnejša  sklenjena dramska besedila (Mama, Nevidni dvojček, Vsakomurnekajnikomurnič, Osamljenosti Marije S.) in nekaj proznih fragmentov, ki z več plati podajajo strnjeno podobo avtorskega glasu Vesne Furlanič Valentinčič. Knjižno zbirko spremljata dve esejistični besedili (Primož Jesenko in Taras Kermauner) ter intervju Zdenke Lovec z avtorico.

" V besedilih srečujemo različice psiholoških struktur istega monološkega glasu, vtis pisanja vselej istega teksta ostaja nespregledljiv. Človek je pri Furlaničevi vedno v ednini, posameznik: bližine, ki ga obdajajo, dela dragocene prav njihova krhkost." (P. Jesenko).

Sama avtorica pa nas nagovori: " Na poti sta me vodila dva simbola: zvezda in luna. Iz navideznega kontrasta sta se zlili v popolno harmonijo. Navidezno nasprotje, ki se stika v globini, se pravi v notranjosti te knjige, ki jo posvečam vsem nam, otrokom noči."

Pogovor z avtorico Vesno Furlanič Valentinčič, Primožem Jesenkom, avtorjem spremne besede, in prevajalko Sonjo Dular bo vodil urednik Gašper Malej.

Pisateljica
Vesna Furlanič Valentinčič